تاريخ : دو شنبه 25 آذر 1398 | 19:31 | نويسنده : K


سلام


خوش اومدین


توجه:کامنتهای تبلیغاتی تایید نمیشوند


تاريخ : دو شنبه 25 آذر 1392 | 22:0 | نويسنده : K

 

زیباترین عکسها در اتاق تاریک ظاهر میشوند 


پس هروقت در قسمت تاریکی از زندگی ات قرار گرفتی


بدان خدا میخواهد یک تصویر زیبا از تو بسازد
 

تاريخ : چهار شنبه 29 آبان 1392 | 14:39 | نويسنده : K

 

مهدی جان

 

چه رازیست در پس حصار این فاصله ها


که اینگونه مرا دلتنگ دیدارت میکند

 


تاريخ : چهار شنبه 10 مهر 1392 | 17:53 | نويسنده : K


یاد دارم در غروبی سرد سرد      می گذشت از کوچه ما دوره گرد


 

داد می زد کهنه قالی می خرم         دسته دوم جنس عالی می خرم


کاسه و ظرف و سفالی می خرم        گر نداری کوزه خالی می خرم


اشک در چشمان بابا حلقه بست      عاقبت آهی کشید بغضش شکست


اول ماه است و نان در سفره نیست       ای خدا شاکر شدم از زندگیت

 

 

بوی نان تازه هوشش برده بود              اتفاقا مادرم هم روزه بود

 

خواهرم بی روسری بیرون دوید       گفت آقا سفره خالی می خرید؟ 

تاريخ : یک شنبه 7 مهر 1392 | 16:57 | نويسنده : K

 

مراقب باش !

 

وقتی سوار بر تاب زندگی شدی،

دست روزگار هلت می دهد؛

ولی قرار نیست تو بیفتی!

اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی،

اوج می گیری...به همین سادگی...!


 

 


تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392 | 9:54 | نويسنده : K

 

 هیچکس با بخشیدن کوچک نمی شودوگرنه خداوند انقدر بزرگ نبود ...


تاريخ : یک شنبه 10 شهريور 1392 | 11:1 | نويسنده : K

 

Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)
 
 مانند پرنده باش 
 

که روی شاخه سست و ضعیف لحظه ای می نشینید
 

 و آواز میخواند و احساس میکند که شاخه می لرزد ،

 
اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد 

 
زیرا مطمئن است که بال و پر دارد.
 
Avazak.ir Line7 تصاویر جداکننده متن (1)

تاريخ : شنبه 9 شهريور 1392 | 10:12 | نويسنده : K

 

 
 
     زندگی كن...


حتی اگر بهترین هایت را از دست داده ای


زیرا این زندگی كردن است كه 


بهترین های دیگر را برایت می سازد..
 
 
 
 

تاريخ : چهار شنبه 6 شهريور 1392 | 10:3 | نويسنده : K

 ارزشــمند ترین مـــکان ها در دنیا:

 
 
 
در فکــــــر کسی ...
 
 

در قلـــــــب کــــسی ....در دعـــــای کسی ....


تاريخ : چهار شنبه 6 شهريور 1392 | 9:49 | نويسنده : K

 

 تو كلاس درس خدا:


اونی كه ناله میكنه رد میشه.اونی كه صبر میكنه قبول میشه.
 

اما اونی كه شكر میکنه شاگرد ممتاز میشه!
 

بیا شاگرد ممتاز باشیم.....

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد